Ungal Vooru, Ungal Anbumani

Ungal Vooru, Ungal Anbumani

உங்கள் ஊர்.
உங்கள் அன்புமணி ….!

மக்கள் சந்திப்பு பயணம் …

மார்ச் 28- ல் தூத்துக்குடியில் தொடங்கி ஏப்ரல் -7 ல் திருவள்ளூரில் முடிக்கிறார் .

1Comment
 • K.R.Vanniarasan
  Posted at 11:51h, 25 May Reply

  1

  Dear Dr.Anbumani Ramadoss,

  First of all congratulations for 3rd biggest party in tamilnadu. they way you started up for CM campaigns really reached a massive hit to youths. for instance am belonged to Placode constituency, but in my area PMK is not grown well because due to the support less of the PMK among peoples, my father is in PMK from starting of the party still no recoganisation my father worked a lot he canvased so many people to turned into our party. now my father is in sick, as courtesy K.Manan has met him definitely my father helps in getting vote.

  One samll request please support support youths and get support support from the people who are really worked since the party has started.

  Regards

  Your Sincere Follower

Post A Comment